neopolis@neopolis.cat

El Baròmetre Inclusiu de Sant Cugat 2017-2018

Any d'elaboració: 2017 i 2018


Definició del servei

Enquesta a la població per conèixer en profunditat les condicions de vida i determinar els principals factors de vulnarabilitat i risc d'exclusió social

Objectius

Dissenyar polítiques adaptades i adequades a la població amb situació d'exclusió i prevenir el risc de patir situacions de vulnerabilitat social, residencial, relacional, laboral, econòmica, etc.© Neopolis 2018

Cerca