neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions directes a projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida per afavorir el pas a una economia baixa en carboni

01/04/2018

Objecte

1. L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 seleccionats en la convocatòria del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Reial decret 616/2017, de 16 de juny, en endavant Convocatòria FEDER (BOE núm. 144, de 17 de juny de 2017).

2. Els projectes hauran d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, la mobilitat urbana sostenible o la utilització de fots d’energies renovables a través d’alguna de les mesures recollides a l’article 6.1 del Reial decret 616/2017, de 16 de juny.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris els Ens locals territorials de la demarcació de Lleida amb projectes seleccionats que hagin obtingut subvenció en la Convocatòria FEDER.

Terminis de presentació i vigència de la convocatòria

Les subvencions es podran sol·licitar des l’endemà de la seva publicació al BOP d’aquestes normes i fins el 31 de desembre de 2018. Aquest termini podrà ser prorrogat en funció de disponibilitat pressupostària de la Diputació de Lleida. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca