neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal per a l’any 2020

19/02/2020

Primer. Beneficiaris
Ajuntaments dels municipis de les comarques gironines, ens dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre que desenvolupin activitats d’interés públic que preveuen les bases.

Segon. Objecte
Estructurar y fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Girona, per a finançar esdeveniments de caràcter firal als ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona.

Tercer. Bases reguladores
Bases específiques reguladores de les subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona publicades en el BOP núm. 21 de 30 de gener de 2019.

Quart. Import
L’import màxim per cada subvenció individualitzada serà de 12.000 € Foment municipal i ens dependents d’entitats publiques locals: 270.000,00 € Ajudes a entitats no lucratives: 25.000,00 €
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria serà de 295.000,00 €

Cinquè. Plaç de presentació de sol·licituds
S’iniciarà el dia següent de la publicació d’aquesta convocatoria al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i acabarà el 30 d’abril de 2020.

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes


© Neòpolis 2020

Buscar