neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Nou catàleg de serveis 2020 adreçat als ens locals de la demarcació de Barcelona (AMPLIACIÓ DELS TERMINIS DE SOL·LICITUD)

15/01/2020

La Diputació de Barcelona ha aprovat el nou Catàleg de serveis pel 2020. El Catàleg conté tots els recursos econòmics, materials i tècnics que la Diputació posa a disposició dels governs locals de la província garantint, així, que poden prestar serveis i activitats a la ciutadania en les condicions adequades i de forma equilibrada a tot el territori.

El Catàleg de serveis pel 2020 té un pressupost de 72,5 milions d’euros, i augmenta un 12% respecte el del 2019. El 91% de la dotació (65,87 milions d’euros) correspon als recursos econòmics i el 9% (6,67 milions d’euros) a recursos tècnics i materials, sense tenir en compte la prestació amb recursos propis de la Diputació.

Tots els recursos del Catàleg tenen com a objectiu prioritari garantir els serveis mínims i l’activitat derivada de l’exercici de les competències pròpies dels ajuntaments i dels consells comarcals. En l’elaboració del Catàleg han participat totes les àrees corporatives de la Diputació, a través de 48 serveis i oficines.

ACCEDEIX AL NOU CATÀLEG DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2020

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE SOL·LICITUD

Etiquetes


© Neòpolis 2020

Buscar