neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Catàleg de serveis de l’any 2021 del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023

02/02/2021

Aquest 2021, la Diputació de Barcelona posa en marxa un Catàleg de serveis a tres anys vista, renovat i millorat amb la participació dels governs locals. Està més adaptat a les necessitats del territori, i s’alinea estratègicament amb el Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona, la lluita contra la pandèmia COVID-19 i amb els reptes globals de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides.

El nou Catàleg 2021-2023, concebut com a marc estable de relació amb els governs locals, inclou 362 recursos d’assistència i cooperació —164 recursos de suport tècnic (45 %), 114 de suport econòmic (32 %) i 84 de suport material (23 %)—, que persegueixen reforçar l’autonomia local, potenciar la reactivació econòmica i social, i construir uns pobles i ciutats més justos i sostenibles.

ACCDEIX AL CATÀLEG 2021-2023

Etiquetes


© Neòpolis 2021

Buscar