neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Pla d’acció municipal (PAM) per a l’anualitat 2018

23/01/2018

Beneficiaris 

Són beneficiaris tots els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
 
Finalitat

Davant la situació econòmica en què es troben els municipis i les entitats municipals descentralitzades, la Diputació de Tarragona pretén, amb el PAM, que els ens locals duguin a terme actuacions dins dels programes següents en funció de la seva planificació i recursos:

Programa d’inversions destinat a: 
– Finançar l’execució d’obres o adquisicions que es destinin a un bé de titularitat municipal afectat a un servei o ús públic o que es destinin a un servei de titularitat municipal. 
– Amortitzar préstecs de manera extraordinària i anticipada.
Programa de despeses corrents destinat a: 
– Finançar les despeses corrents tant de béns de titularitat municipal afectats a un servei o ús públic com de serveis de titularitat municipal, que activin l¿economia i afavoreixin el pagament als proveïdors.
– Amortitzar préstecs de manera extraordinària i anticipada.
Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció destinat a:
– Garantir la provisió reglamentària del lloc als municipis d¿escassa capacitat econòmica i de gestió.
 
Termini de presentació de sol·licituds
Primera selecció: 
Sol·licituds presentades des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT fins el 28 de febrer de 2018.
Segona selecció:
Sol·licituds presentades des de l’1 de març fins el 18 de maig de 2018.
Els ens locals han de presentar les sol·licituds per a la totalitat de l’import assignat a la convocatòria dins d’una mateixa selecció (primera o segona selecció).
– Selecció addicional :Sol·licituds presentades des de l’endemà de la data de notificació de la resolució de la segona selecció fins el 19 d’octubre de 2018. 
 
 

 

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca