neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial

11/01/2018

 

Objecte i finalitat.
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ens locals, persones jurídiques i particulars, dins del programa de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, destinades al finançament d’intervencions en béns immobles de valors patrimonial, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 24 de gener de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 23, del 2 de febrer de 2017.

Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostàriaL’import estimat destinat a la convocatòria és de 1.075.000,00 €.  

 

Termini de presentació de sol·licituds (09/02/2018)
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPG. 

 

Àmbit temporal de les accions subvencionables.
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a
partir del 1 de gener de 2018, fins al 30 de novembre del mateix any.

Termini per justificar les subvencions.
El termini de justificació, tal com detallen les bases reguladores en
l’apartat 11, és el 30 de novembre de l’any en curs. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca