neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades als ajuntaments i les associacions de paradistes de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG), any 2018

03/01/2018

 

Beneficiaris:

– Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XmsG.
– Les associacions de comerciants adscrites a la XmsG que tinguin delegada la dinamització comercial dels mercats.

Finalitat:

Finançar accions i projectes de promoció i dinamització comercial.
Les accions i els projectes de promoció i dinamització comercial s’emmarquen en les línies de treball següents: a) Foment dels productes de proximitat, frescos i/o temporada.
b) Campanyes de comunicació i difusió comercial.

Bases reguladores:

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar en sessió plenària el passat 21 de novembre de 2017 i publicades en el BOP número 229, de 30 de novembre de 2017. 

 

Termini de presentació de sol·licituds (06/02/2018):

El termini de presentació de sol·licituds serà de 25 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). Sisè. Justificació

La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca