neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Programa Targeta moneder d’impacte social destinat als ens locals de la demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social, any 2018

08/05/2018

 “PROGRAMA TARGETA MONEDER D’IMPACTE SOCIAL DESTINAT ALS ENS LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA QUE PRESTIN AJUTS ECONÒMICS D’ALIMENTACIÓ D’URGÈNCIA SOCIAL I PER A COBRIR LES NECESSITATS BÀSIQUES 

 

 • Finalitats
 • – Garantir l’accés a productes de primera necessitat i aliment fresc a persones que es troben en situació de pobresa o vulnerabilitat social per tal de garantir un alimentació de qualitat, equilibrada i saludable.

 • – Millorar la gestió local de les polítiques de distribució d’ajuts econòmics en productes per a cobrir necessitats bàsiques, que s’atorguen a persones vulnerables sense recursos per part dels serveis socials locals.

 • – Desenvolupar estratègies d’atenció a les necessitats alimentàries que evitin l’estigmatització dels beneficiaris de la targeta, en poder escollir lliurement els aliments frescos de la seva preferència en establiments normalitzats.

 • – Garantir els drets bàsics i humans des de la generació de polítiques de foment de l’autonomia, la promoció i la corresponsabilitat de les persones. 

 • Participació en el Programa

  El Programa Targeta moneder d’impacte social està destinat als Ajuntaments de municipis de la demarcació de Barcelona de fins a 300.000 habitants i a altres Ens locals supramunicipals constituïts com a Àrea Bàsica Supramunicipal de Serveis Socials (Consells Comarcals i Mancomunitats) que prestin ajuts econòmics d’alimentació i de suport a les necessitats bàsiques d’urgència social a les persones usuàries dels serveis socials municipals.

  La participació en el Programa s’instrumentarà mitjançant la presentació davant el Registre General de la Diputació de Barcelona del formulari de “Sol·licitud de la targeta moneder d’impacte social i participació al programa” (ANNEX), signat electrònicament per l’òrgan competent de l’Ens local. Aquesta sol·licitud comporta l’adhesió al programa i l’acceptació de totes les obligacions que se’n deriven.

  Rebut aquest formulari, la Diputació de Barcelona assignarà, per resolució de l’òrgan competent, el nombre de targetes a lliurar a l’Ens local. Aquesta resolució serà notificada al sol·licitant i a MoneyToPay. 

  Termini per presentar sol·licituds: 31/12/2018

  VEURE CONVOCATÒRIA

  MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca