neopolis@neopolis.cat

NOVA. ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA: Subvenció en espècie de cessió temporal de bicicletes a les empreses de l’àmbit metropolità

06/11/2018

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un o més d’un dels 36 municipis de l’AMB.

L’assignació final per part de l’AMB es farà segons el nombre total de bicicletes disponibles i el nombre d’unitats sol·licitades per cada empresa, amb un màxim de 5 bicicletes per persona jurídica pública o privada.

L’usuari de la bicicleta serà un treballador de la persona jurídica pública o privada, tant per a desplaçaments in itinere (entre la seva residència i el centre de treball), com també per a desplaçaments en missió (serveis o gestions que formin part de l’activitat econòmica).

Els desplaçaments amb aquestes bicicletes hauran de tenir sempre origen o destinació dins del territori de l’AMB. 

Objecte:

La Direcció de Mobilitat i Transport de l’AMB, a través de la seva Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible, impulsa mesures per implantar una mobilitat sostenible i millorar la qualitat de l’aire, en consonància amb l’Acord de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al mandat 2015-2019, signat el 23 de juliol del 2015, que recull entre els seus objectius sectorials:

1. Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, que cal correlacionar amb les accions com la promoció del transport públic i la bicicleta.

2. Impulsar accions concretes destinades a l’eficiència energètica i la reducció d’emissions, directives que igualment caldrà traslladar al Pla metropolità de mobilitat sostenible, mitjançant solucions de transport públic col·lectiu, bicicleta i mobilitat elèctrica.

3. Establir una xarxa metropolitana de bicicletes, interconnectada a les xarxes pedalables municipals, tot reforçant els espais segurs de circulació i d’aparcament de bicicleta. 

 

Termini de presentació de sol·licituds: 

 

VEURE CONVOCATÒRIA COMPLERTA

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca