neopolis@neopolis.cat

NOVA. AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA: Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, any 2018

01/06/2018

1 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’any 2018, en règim de concurrència competitiva, als ens locals per promoure projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, i a entitats sense ànim de lucre i universitats per promoure o impulsar projectes de prevenció de residus municipals.

2 La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/947/2018, d’ 11 de maig de 2018.

3 L’assignació màxima estimada d’aquesta convocatòria és d’1.500.000 (un milió cinc-cents mil) euros, que anirà a càrrec dels pressupostos de l’Agència de Residus de Catalunya per a l’any 2018 

 

4 El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria finalitzarà, tant per als ens locals com per a les entitats sense ànim de lucre i universitats, als dos mesos de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca