neopolis@neopolis.cat

Procés de participació ciutadana a Vilafant

Any d'elaboració: 2014


Definició del servei

Aprofitar les oportunitats que ofereix aquesta instal·lació per decidir el model de desenvolupament econòmic, viari, residencial i d’infraestructures de la zona, així com ordenar-la urbanísticament© Neopolis 2017

Cerca