neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius Escala 2017

Any d'elaboració: 2017


Definició del servei

Pressupostos participatius

Objectius

Elaboració del disseny, dinamització dels espais participatius (tallers), dinamització de les sessions internes transversals, assessorament comunicatiu, consultoria estratègica en totes les fases del procés i creació de les plataformes tecnològiques per permetre als ciutadans enviar propostes i votar.© Neopolis 2018

Cerca