neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per a la redacció del Pla Especial de la Devesa de Girona

Any d'elaboració: 2015


Definició del servei

Procés participatiu per a la redacció del Pla Especial de la Devesa de Girona (enquesta ciutadana + tallers de participació)© Neopolis 2018

Cerca