neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais de coworking, 2017

27/07/2017

Beneficiaris

Els ens locals (ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades), les seves entitats i organismes dependents (organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis) del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais de coworking.
Amb aquesta iniciativa, la Diputació de Tarragona vol promoure accions d’iniciativa pública per al foment i la dinamització d’espais de coworking, temporals o permanents, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Termini de presentació de les sol·licituds

Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí de la Província de Tarragona fins al 18 de setembre de 2017. 

 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca